Stationsinfo: Helsingborg Centralstation

Observera: Stationsinfo.se uppdateras inte! Läs mer här

Kartor – Terminalområde

Helsingborg Central ligger längs Järnvägsgatan i centrala Helsingborg, invid Öresund. Terminalen, som även kallas för Knutpunkten, innehåller också buss- och färjeterminal.

Det finns en mötesplats för ledsagarservice utomhus vid den mindre entrén till Knutpunkten från Kungstorget. Se ledsagarpictogrammet på områdeskartan.