Stationsinfo: Östersund Centralstation

Observera: Stationsinfo.se uppdateras inte! Läs mer här

Kartor – Stationsområde

Östersund Central ligger söder om stadens centrum vid Storsjöns strand.

Det finns en mötesplats för ledsagarservice utomhus vid hushörnet till höger om entrén sett från spårsidan, se ledsagarpictogrammet på områdeskartan.

Östersunds busstation ligger vid Gustav III:s torg, ca 750 meter norr om stationen.