Stationsinfo: Södertälje Syd station

Observera: Stationsinfo.se uppdateras inte! Läs mer här

Kartor – Stationsområde

Södertälje Syd ligger ca 4 km söder om stadens centrum, nära Nyköpingsvägen.

Stationen är byggd i tre plan:
Stationshuset ligger i gatuplanet.
På det övre planet finns två plattformar för fjärr- och regionaltåg.
På det nedre planet finns två plattformar för SLs (länstrafikens) lokala pendeltåg.

Utanför stationshuset finns busshållplatser för lokala linjer, expressbussar till andra län och flygbussar till Skavsta flygplats.

Förbindelser mellan stationen och stadens centrala delar utgörs dels av SLs (länstrafikens) pendeltåg och dels av ett flertal busslinjer. Se vidare under rubriken Buss - hållplatser.

Det finns en mötesplats för ledsagarservice utomhus vid informationstavlan utanför stationshusets södra entré. Se ledsagarpictogrammet på områdeskartan.

OBS! Med start den 28 januari kommer Trafikverket att etappvis byta ut 8 stycken rulltrappor på stationen Södertälje Syd. Arbetet kommer ske växelvis med en sida i taget så att det alltid finns möjlighet att gå i en rulltrappa. Ombyggnationen beräknas vara färdigställt under hösten år 2013. För att ta sig upp till och från plattformarna under denna period kan hissar, stillastående rulltrappa eller den vanliga trappan användas. Hissarna berörs inte av ombyggnationen.

Trafikverket ber om ursäkt för de eventuella besvär i samband med ombyggnaden som kan påverka ert resande och hoppas på er förståelse.