Stationsinfo: Stockholm Centralstation

Stationsinfo.se uppdateras inte

Information om Stationerna har inte uppdaterats sedan 2011 och kan därför vara inaktuell.
Sidan kommer tas bort inom kort. Vi hänvisar därför frågor gällande järnvägsstationen eller buss-, båt- och flygterminalen till respektive förvaltare.
Vi hänvisar till dinstation.se där du hittar information om nästan alla järnvägsstationer i Sverige.

Samtrafiken
zizi.krantz@samtrafiken.se

Kartor – Stationsområde

Stockholm Central är centralt beläget vid Vasagatan i Stockholm.

Spår 1 - 8 ligger norr om stationsbyggnaden, liksom Arlanda Express terminal.
Spår 10 - 19 ligger väster om stationsbyggnaden.

Cityterminalen (bussterminal) ligger norr om Centralstationen och nås enklast från Centralhallens norra del eller från Övre hallen.

Området mellan stationshuset och Vasagatan är under ombyggnad vilket försämrar tillgängligheten kring huvudentrén och taxiuppställningen.

Mötesplats för ledsarservice finns utanför huvudentrén vid Vasagatan intill skulpturdammen, se ledsagarpictogrammet på områdeskartan.