Stationsinfo: Stockholm Centralstation

Observera: Stationsinfo.se uppdateras inte! Läs mer här

Kartor – Stationsområde

Stockholm Central är centralt beläget vid Vasagatan i Stockholm.

Spår 1 - 8 ligger norr om stationsbyggnaden, liksom Arlanda Express terminal.
Spår 10 - 19 ligger väster om stationsbyggnaden.

Cityterminalen (bussterminal) ligger norr om Centralstationen och nås enklast från Centralhallens norra del eller från Övre hallen.

Området mellan stationshuset och Vasagatan är under ombyggnad vilket försämrar tillgängligheten kring huvudentrén och taxiuppställningen.

Mötesplats för ledsarservice finns utanför huvudentrén vid Vasagatan intill skulpturdammen, se ledsagarpictogrammet på områdeskartan.