Stationsinfo: Stockholm Cityterminalen

Observera: Stationsinfo.se uppdateras inte! Läs mer här

Kartor – Terminalområde

Cityterminalen ligger i centrala Stockholm, mellan Kungsgatan och Klarabergsviadukten.

Omedelbart söder om Cityterminalen, med invändig gångförbindelse, ligger Stockholm Central.